B4Students, për ty që synon lart!

B4Students është një program dinamik, tërësisht i përshtatur dhe plotësisht i dedikuar për studentët, që krijon mundësi dhe ofron mbështetje për krijimin e bizneseve të reja, zhvillimin e projekteve sociale, aftësimin profesional dhe rritjen personale, mundësuar nga Fondacioni Mane.

B4Students përbëhet nga 4 komponentë, të pavarura nga njëra-tjetra dhe të harmonizuara qëllimisht, si më poshtë:

01
Sipërmarrje

organizimi i konkurseve me fokus Idetë e Biznesit, si dhe Sfidat e Biznesit.

02
Klubet Sociale

vlerësimi i projekteve sociale me impakt pozitiv në komunitet nga Klubet Studentore

03
Praktika & Punësimi

ofrimi i mundësive për aftësim profesional gjatë studimeve, nëpërmjet BALFIN dhe shoqërive të tij.

04
Fuqizimi i IAL-ve

rritjeinvestime në infrastrukturë, bursa studimi, financim i projekteve kërkimore, semimare me ekspertë të Grupit BALFIN

B4Students është program social i Fondacionit Mane, me fokus edukimin dhe të rinjtë. Programi i dedikohet studentëve që synojnë të avancojnë në karrierë dhe sipërmarrje, duke i krijuar mundësi të reja dhe ofruar mbështetje.

Qëllimi ynë për të ardhmen është të zgjerojmë praninë rajonale të B4Students, për të kontribuar në fuqizimin dhe integrimin e të rinjve, promovimin e një bashkëpunimi të qëndrueshëm dhe shkëmbimin e përvojave, si dhe në përshpejtimin e inovacionit dhe rritjes ekonomike.

B4Students u prezantua për publikun në vitin 2021.

Partnerët tanë

Në partneritet për një qëllim më të madh

Ne jemi gjithmonë të gatshëm për çdo bashkëpunim që është në përputhje me qëllimin tonë. Lutemi qëndro i lidhur , që të mund të bisedojmë se si mund të mbështesim njëri-tjetrin.