Internship - Office Assistant - Mane Development
Industry: Real Estate
Category: Office Assistant
Company: Mane Development
Location: Tiranë

Pozicioni: 

Asistente Zyre, Departamenti i Burimeve Njerëzore

Përshkrimi i kompanisë:

Mane Development, pjesë e Grupit BALFIN, është një nga kompanitë kryesore investuese në zhvillimin e projekteve në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit. Historia jonë e suksesit përfshin zhvillimin e disa prej projekteve më të mëdha në Shqipëri dhe ripërcaktimin e zhvillimit të luksit në të gjithë vendin dhe rajonin. Portofoli ynë përfshin projekte prestigjioze rezidenciale, turistike, industriale dhe komerciale, si Green Coast Resort & Residences, Vala Mar Residences, Rolling Hills Luxury Residences, etj. Mane Development ka vendosur standardet e tregut duke përmirësuar ndjeshëm stilin e jetës në komunitet.

Roli juaj:

 1. Menaxhon bazat e të dhënave të punonjësve me saktësi dhe konfidencialitet;
 2. Asiston në krijimin dhe mirëmbajtjen e dokumenteve të lidhura me BNJ – manualet, politikat dhe procedurat e stafit;
 3. Kontribuon në koordinimin e ngjarjeve të punonjësve, programeve të njohjes dhe aktiviteteve të krijimit të ekipit;
 4. Ofron mbështetje për ekipin e BNJ në projekte speciale, analiza të të dhënave dhe prezantime.

Përfitimet:

 1. Përvojë praktike në funksione të ndryshme të burimeve njerëzore;
 2. Krijimi i njohurive dhe aftësive të reja të lidhura me profilin e Burimeve Njerëzore;
 3. Mundësi angazhimi në projekte domethënëse që ndikojnë në suksesin e organizatës;
 4. Ekspozim i lartë me një kulture pune profesionale, dhe ndërveoprim me ekspertë të HR;
 5. Mundësi shpërblimi dhe punësimi, bazuar në eksperiencën gjatë praktikës.

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta në Administrim Biznesi, Psikologji, BNJ ose profile të ngjashme;
 2. Përvojë në Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 3. Aftësi shumë të mira të komunikimit, me shkrim dhe verbal;
 4. I/e aftë për trajtimin konfidencial të të dhënave;
 5. I/e orientuar nga detajet, natyrë e oganizuar.

Të tjera: 

 1. Angazhimi javor: 5 ditë, 4-6 orë në ditë – në dakordësi me mentorin;
 2. Kohëzgjatja e programit është 3 muaj, pa ndërprerje.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Real Estate
Category: Office Assistant
Company: Mane Development
Location: Tiranë