Internship - Human Resources - Tirana Bank
Industry: Banking
Category: Human Resources
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë

Human Resources Intern, Tirana Bank

Përshkrimi i kompanisë:

Tirana Bank është banka e parë me kapital tërësisht privat në Shqipëri, themeluar në vitin 1996 anëtare e Grupit BALFIN, e shtrirë në 32 degë në shumicën e qyteteve kryesore dhe zotëron një rrjet të gjerë ATM në të gjithë Shqipërinë. Ajo vazhdon të rritet dhe zgjerohet duke ruajtur me rigorozitet filozofinë e saj për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe për të qenë pararojë në ofrimin e produkteve të reja bankare në Shqipëri. Në Tirana Bank, kultura është produkt i vlerave dhe angazhimit të secilit prej nesh për të dhënë më të mirën, çdo ditë.

Në programin e internshipit, ne kërkojmë të krijojmë një përvojë kuptimplotë, shkëmbimi njohurish dhe përvojash ku pjesëmarrësit vlerësohen bazuar në aftësitë ndërpersonale dhe prezantimin e tyre.

Roli juaj:

Në këtë rol ju do të punoni ngushtësisht me specialistë të departamentit për të ofruar suport administrativ të përgjithshëm në proceset e rekrutimit dhe të trajnimit. Mundësimi i një suporti të cilësisë së lartë dhe sipas afateve të kërkuara nën mbikqyrje minimale do të jenë faktorë të suksesit tuaj në këtë rol duke ndihmuar departamentin në arritjen e objektivave ditore.

 1. Organizon proceset e rekrutimit në skedulimin e intervistave dhe komunikimin me kandidatët;
 2. Merr pjesë në panaire apo aktivitete të lidhura me karrierën;
 3. Kujdeset për përgatitjen dhe mbarëvajtjen e trajnimeve në hartimin e axhendave dhe komunikimin me palët e interesit;
 4. Suport administrativ sipas kërkesave të supervizorit;
 5. Përgjegjësi për arkivimin dhe sistemimin e dokumentacionit të dorëzuar.

Përfitimet e studentit:

 1. Mundësi për të ndërvepruar në një ambient dinamik;
 2. Njohje me organizimin dhe funksionin e departamentit;
 3. Mundësi për të përvetësuar aftësi organizative dhe komunikim efektiv;
 4. Shtoni përvojë në CV-në tuaj dhe krijoni avantazh në tregun e punës;
 5. Paketë trajnimi e diversifikuar, ndërtuar mbi module teorike dhe praktike;
 6. Tirana Bank Students Hub Onboarding, Banking in a nutshell; Career Development;
 7. Mundësi shpërblimi bazuar në rezultatet e arritura nga studenti gjatë praktikës;
 8. Pajisja me kartën e besnikërisë “Happy” me kushtet preferenciale të punonjësve.

Profili i kandidatit:

 1. Energjik, proaktiv dhe i motivuar;
 2. I/e aftë të tregojë etikë profesionale dhe angazhim;
 3. Aftësi shumë të mira ndërpersonale dhe komunikuese;
 4. Të vijojë studimet universitare në fushën e ekonomisë apo shkencave sociale.

Të tjera:

 • Orar fleksibël sipas dakordësisë me supervizorët duke respektuar kohëzgjatjen e angazhimeve universitare.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Banking
Category: Human Resources
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë
Internship
Industry: Banking
Category: Human Resources
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë
Internship
Industry: Banking
Category: Human Resources
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë
Internship
Industry: Banking
Category: Human Resources
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë
Internship
Industry: Banking
Category: Human Resources
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë
Internship
Industry: Banking
Category: Human Resources
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë