Internship - IT Infractructure - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: IT Infractructure
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

System Specialist Intern, BALFIN Group

Përshkrimi i kompanisë:

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale. 

Roli juaj:

 1. I ofron suport teknik organizatës në të gjithë fushat e arkitekturës së sistemeve IT;
 2. Kryen instalimin e Serverave dhe Storage-ve. Instalon patch-et, update-t dhe upgrade-t e OS në mënyrë sistematike;
 3. Ndjek kërkesat në HelpDesk për probleme me infrastrukturën e sistemeve, sigurisë, instalimit dhe zhvendosjes, etj.;
 4. Instalon dhe konfiguron shërbime të reja sipas nevojës;
 5. Përpilon dhe gjeneron raporte teknike për aktivitetet në Servera;

Përfitimet e studentit:

 1. Njohuri mbi Backup SolutionsE-mail Server; Datacenter Standards;
 2. Njohuri mbi E-mail Security; Web Security; Web Security; Active Directory; 
 3. Njohuri mbi OS Updates; Sistemet e Operimit Windows, Rolet dhe Features e tyre; 
 4. Njohuri mbi Pajisjet Server, Storage, Tape.
 5. Pajisja me kartën  “Happy” me afat 1 vit.
 6. Pajisja me certifikatë vlerësimi;

Profili i kandidatit:

 1. Vijimi i studimeve bachelor (preferohet IT, Inxhinieri Telekomunikacion, Inxhinieri Elektronike;
 2. Gatishmëri  për të plotësuar kërkesat dhe për të respektuar afatet kohore të kërkuara;

Të tjera:

 • Ditët e javës: E Hënë – E Premte; Orari 08.30 – 17.00 (me fleksibilitet sipas rastit);
 • Vendndodhja: Selia Brunes Space, përballë TEG.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Investments
Category: IT Infractructure
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë