Internship - Software Development - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Software Development
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Software Development Intern, BALFIN Group

Përshkrimi i kompanisë:

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale. 

Roli juaj:

 1. Shkrimi dhe rishikimi/optimizimi i kodit;
 2. Zgjidhja e problemeve rutine softuerike;
 3. Puna e ngushtë në grup për të siguruar zhvillimin, vijimësinë dhe përparimin e softwareve;
 4. Pjesëmarrja në takimet teknike mes zhvilluesve;
 5. Pjesëmarrja në rishikimet e kodit dhe aktivitetet e sigurimit të cilësisë; 
 6. Shtimi i kapaciteteve të software duke sjelle ide inovative.

Përfitimet e studentit:

 1. Njohuri mbi zhvillimin në C# bazuar në platformën .Net; 
 2. Njohuri mbi zhvillimin në Python;
 3. Njohuri dhe eksperiencë në metodat e menaxhimit të projekteve AGILE; 
 4. Fokus në praktikat më të mira për zhvillimin e software; 
 5. Njohuri mbi deployment dhe proceset DevOps; 
 6. Aftesi analitike dhe teknike të aplikuara si mjete për të zgjidhur probleme;
 7. Pajisja me kartën e besnikërisë “Happy” me afat 1 vit.

Profili i kandidatit:

 1. Vijimi i studimeve bachelor në IT, (preferohet degë të lidhura me zhvillim softuerësh);
 2. Njohuri bazike mbi një nga gjuhët kryesore të zhvillimit;
 3. Njohuri mbi databazat dhe metodat e menaxhimit të tyre;
 4. Dëshirë për të mësuar dhe zgjeruar horizontin profesional;
 5. Impenjim për të plotësuar kërkesat dhe për të respektuar afatet kohore të kërkuara;
 6. Njohuri të avancuara në anglisht.

Të tjera:

 • Ditët e javës: E Hënë – E Premte; Orari 08.30 – 17.00 (me fleksibilitet sipas rastit);
 • Vendndodhja: Selia Brunes Space, përballë TEG.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Investments
Category: Software Development
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë