Internship - Operations - ACREM
Industry: Services
Category: Operations
Company: ACREM
Location: QTU

QTU Assistant Intern

Përshkrimi i kompanisë:

ACREM është kompania që merret me menaxhimin e pasurive të paluajtshme të grupit Balfin, ku pjesë e të cilave janë edhe Qendrat Tregtare më të njohura në vend TEG & QTU.

ACREM është nje kompani lider me 15 vite eksperience në menaxhimin e pasurive të palujatshme kryesisht e specializuar në Qendrat Tregtare (TEG & QTU), nëpërmjet ofrimit të paketës së plotë të shërbimeve profesionale si: menaxhim, marketing, qeradhënie, konsulencë, shërbime operacionale, mirëmbajtje teknike, siguri fizike, etj,

Në portofolin e saj të menaxhimit tashmë prej 10 vitesh bëjnë pjesë gjithashtu edhe menaxhimi i rezidencave luksoze të banimit ku bëjnë pjesë 2 klientët: Rolling Hills Luxury Residences (Lundër) dhe Ambassador 3 (Tiranë), pasi ACREM është lider i certifikuar në menaxhimin e objekteve me shumë bashkëpronar.

Roli juaj:

 1. Të suportojë Koordinatoren në ndjekjen e  problematikave të funksionimit të shërbimeve në qendër si dhe të raportojë për problematika qe bien ndesh me rregulloren e qendrës, etj;
 2. Të suportojë stafin për porositë mujore sipas kërkesave/nevojave të zyrës Të raportojë tek Koordinatorja e qendrës për problemet dhe shqetësimet që konstatohen gjatë kontrolleve rutinë në qendër, në lidhje me elementët përbërës të interiorit dhe exteriorit te qendrës dhe shërbimeve të pastrimit të qendrës, si dhe evadimit të mbeturinave, referuar detyrimeve kontraktuale; Të suportojë në kërkesa të ndryshme në funksion të mbarëvajtjes së qendrës si dhe përgatitjen e doks. ditor ne fusnksion të aktivitetit të qendrës;
 3. Të suportojë në pritjen dhe drejtimin në destinacionin e duhur personat që vijnë në zyrë të cilët kanë rezervuar takime;
 4. Të suportojë në tërheqjen dhe shpërdarjen e postës, përgatitjen e dok. për postë dhe mbajtjen e kontaktit me kompanitë postare;
 5. Të suportojë në ndjekjen dhe koordinimin e shërbimeve që ofrohen për hapjen e dyqaneve të reja si dhe zbatimin e rregullores së qendrës nga subjektet ;
 6. T’u përgjigjet telefonatave dhe të bëj transferimin e tyre në cdo dep. (sipas kërkesës së telefonuesit.

Përfitimet:

 1. Kupton së brendshmi organizimin operacional të shoqërive retail;
 2. Njihet me problematikën operacionale dhe mënyrën si i jepet zgjidhje rast pas rasti 
 3. Aftësohet me njohuri të shkëlqyera organizative; 
 4. Aftësohet me njohuri bashkëpunuese dhe komunikuese të një ekipi elitar;
 5. Aftësohet me njohuritë kryesore mbi menaxhimin operacional në nivel koorporate 
 6. Në fund të periudhës bëhet një vlerësimin nga menaxheri përkatës mbi asimilimin e njohurive dhe vendosjen e tyre në praktikë

Profili i kandidatit:

  1. Të jetë student i profilit Menaxhim Biznesi, Ekonomi, ose profile të afërta;
  1. Preferohet të ketë njohuri apo të ketë kryer kurse ekstra rreth profileve të mësipërme;
  2. Të zotëroj gjuhën angleze;
  3. Të ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim;
  4. Të ketë aftësi të shkëlqyera në bashkëpunimin në grup;
  5. Të jetë i aftë gjithashtu të punojë individualisht në mënyrë të pavarur.

Të tjera:

 1. Vendndodhja e zyrës: Qendra Tregtare TEG, Lundër, Tiranë;
 2. Ndjekja e praktikës mësimore: 4-6 orë/ në ditë (6 orë do të jetë e preferueshme);
 3. Përcaktimi i orarit do të bëhet në varësi të nevojave të kompanisë dhe mundësisë së kandidatit;
 4. Frekuentimi i praktikës: 5 ditë/javë;
 5. Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Services
Category: Operations
Company: ACREM
Location: QTU