Intern - Products and Alternative Channels Unit - Tirana Bank
Industry: Banking
Category: Products and Alternative Channels Unit
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë

Pozicioni:

Praktikant, Specialist i Njësisë së Produkteve dhe Kanaleve Alternative

Departamenti:

Departameni i Zhvillimit të Produkteve Retail

Përshkrimi i kompanisë:

Tirana Bank është banka e parë me kapital tërësisht privat në Shqipëri, themeluar në vitin 1996 anëtare e Grupit BALFIN, e shtrirë në 32 degë në shumicën e qyteteve kryesore dhe zotëron një rrjet të gjerë ATM në të gjithë Shqipërinë. Ajo vazhdon të rritet dhe zgjerohet duke ruajtur me rigorozitet filozofinë e saj për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe për të qenë pararojë në ofrimin e produkteve të reja bankare në Shqipëri. Në Tirana Bank, kultura është produkt i vlerave dhe angazhimit të secilit prej nesh për të dhënë më të mirën, çdo ditë.

Në programin e internshipit, ne kërkojmë të krijojmë një përvojë kuptimplotë, shkëmbimi njohurish dhe përvojash ku pjesëmarrësit vlerësohen bazuar në aftësitë ndërpersonale dhe prezantimin e tyre.

Roli juaj:

 1. Kontribut në menaxhimin efektiv të produkteve të kredisë dhe platformës digjitale;
 2. Monitorim dhe raportim në baza të rregullta mujore të produkteve dhe kushteve të ofruara nga bankat konkurente;
 3. Krijimi dhe ofrimi një eksperience klienti pozitive duke kontribuar në përmirësimin e shërbimeve dhe produkteve të ofruara për klientët tanë, në bazë të analizave të ndryshme mbi përdorimin, përfitueshmërine, shitjet etj.;
 4. Pjesëmarrje aktive në zhvillimin dhe implementimin e strategjisë së bankës për rritjen dhe zhvillimin e mëtejshem të portofoleve dhe përdorimit të produkteve dhe shërbimeve në fokus;
 5. Angazhim për suport maksimal ndaj stafit të degeve me informacion mbi produktet, karakteristikat, përmirësimet, zhvillimet për produktet për të cilat është përgjegjës;

Përfitimet e studentit:

 1. Zhvillimi i kompetencave organizative dhe koordinuese, të punës në skuadër;
 2. Zhvillimi i aftësive komunikuese, raportuese, negociuese, të menduarit analitik;
 3. Njohuri të përgjithshme mbi produktet e bankës, kuadrin rregullator, strategjisë;
 4. Aftësim në përgatitjen e raporteve, sipas politikave dhe udhëzimeve të mentorit;
 5. Mundësi shpërblimi bazuar në rezultatet e arritura nga studenti gjatë praktikës;
 6. Pajisja me kartën e besnikërisë “Happy” me kushtet preferenciale të punonjësve.
 7. Mundësi punësimi bazuar në eksperiencën dhe rezultatet e studentit.

Profili i kandidatit:

 1. Arsim i lartë në Menaxhim Biznesi, Financë, apo profile të afërta;
 2. Gadishmëri për të punuar në skuadër dhe për të mbështetur kolegët;
 3. Njohuri të paketës Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
 4. Njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur.

Të tjera:

 • Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj
 • Orari i praktikës: Minimalisht 20 orë në javë.
 • Ditët dhe orari i angazhimit janë subjekt dakordësie me mentorin e praktikës.

Apply Now
Similar Job Openings
Intern
Industry: Banking
Category: Products and Alternative Channels Unit
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë