Internship – Balfin Construction – Procurement - Procurement - BALFIN Construction
Industry: Real Estate
Category: Procurement
Company: BALFIN Construction
Location: Tiranë

Përshkrimi i kompanisë:

Kompania BALFIN Construction, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, BALFIN Construction është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Roli juaj:

 1. Ndjekja e procesit dhe asistimi në tenderë të ndryshëm prokurimi nga marrja e një kërkese nga një zyrë thelbësore, përgatitja e dokumenteve të tenderit, vlerësimi i ofertave, lëshimi i kontratave/urdhrave të blerjes, menaxhimi i kontratave deri në mbylljen e një rasti prokurimi;
 2. Përgatitja dhe sistemimi i dosjeve të cilat përfshijnë dokumente te ndryshme tenderimi;
 3. Studimi i politikave, manualeve dhe udhëzimeve për ofrimin efikas dhe efektiv të shërbimeve të menaxhimit;
 4. Hartimi i raporteve dhe kryerja e detyrave të tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

Përfitimet:

 1. Mundësia për të punuar krah profesionistëve me përvojë;
 2. Mundësia për të zbatuar në praktike njohurite e fituara në shkollë;
 3. Mundësia për të marrë pjesë në takime pune javore/mujore të departamentit;
 4. Mundësia për tu zhvilluar dhe rritur profesionalisht;

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta në Financë, Biznes, Inxhinieri, etj.
 2. Aftësi të mira komunikuese verbale dhe me shkrim;
 3. Njohuri të mira në paketën office dhe programe të tjera të lidhura me punën;
 4. Të ketë iniciativë dhe dëshirë për tu përfshirë në procese të ndryshme të punës;

Të tjera: 

Vendondodhja: Zyrat Qendrore, Tiranë

Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 1, kati 1, Tiranë


Apply Now
Similar Job Openings
Internship – Balfin Construction – Procurement
Industry: Real Estate
Category: Procurement
Company: BALFIN Construction
Location: Tiranë