Internship - Office Management - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Office Management
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Office Management Intern, BALFIN Group

Përshkrimi i kompanisë:

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale. 

Roli juaj:

 1. Përgjegjës për mirëmbajtjen e dosjeve të aseteve;
 2. Suport në monitorimin dhe mirëmbajtjen e inventarit të zyrës;
 3. Kthim përgjigje telefonatave, etj dhe mikpritja e personave të huaj;
 4. Suport në koordinimin e rezervimit të sallës së mbledhjeve;
 5. Suport në menaxhimin e postës (DHL, etj);

Përfitimet e studentit:

 1. Aftësim profesional në fushën e burimeve njerëzore;
 2. Zhvillimi i aftësive të komunikimit interpersonale dhe profesionale;
 3. Zhvillimi i aftësive teknike  në përgatitjen e raporteve të ndryshme, etj.
 4. Pajisja me Kartën e Besnikërisë dhe Shpërblimit “Happy” për 1 vit.

Profili i kandidatit:

 1. Vijimi i studimeve të larta, Cikli Bachelor ose Master;
 2. Aftësi të forta në komunikim, vetëorganizim, dhe menaxhim kohe;
 3. Njohuri dhe eksperiencë në paketën Office;
 4. Aftësi të mira komunikuese.

Të tjera:

 • Ditët e javës: E Hënë – E Premte; Orari 08.30 – 17.00 (me fleksibilitet sipas rastit);
 • Vendndodhja: Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, kati 11, Tiranë.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Investments
Category: Office Management
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë