Internship - Office Coordinator - Balfin Real Estate & Hospitality
Industry: Real Estate
Category: Office Coordinator
Company: Balfin Real Estate & Hospitality
Location: Tiranë

Pozicioni:

Koordinatore Zyre, Departamenti i Burimeve Njerëzore

Përshkrimi i kompanisë:

Balfin Real Estate and Hospitality është pjesë e BALFIN Group dhe mbulon shërbime shitje dhe marketing në fushën e real estate dhe shërbime akomoduese në industrinë e turizmit duke ofruar në treg një ekspertizë të nivelit të lartë.

Roli juaj:

 1. Shërben si pikë kontakti për vizitorët/klientët e kompanisë;
 2. Orienton vizitorët/klientët pranë personit/zyrës përkatës/e;
 3. Menaxhon nevojat e zyrave për artikuj kancelarik dhe pajisje;
 4. Ofron suport në organizimin e proceseve dhe procedurave të zyrës;
 5. Monitoron aktivitetin “check in” dhe “check out” të punonjësve;
 6. Kujdeset për pranimet e telefonatave dhe orientimet e duhura;
 7. Komunikimi me telefon dhe orientimi tek personi i duhur;

Përfitimet e studentit:

 1. Njohuri të reja rreth fushës së BNJ në sektorin e real estate;
 2. Përvojë praktike në administrimin e zyrës, sistemeve dhe procedurave;
 3. Aftësi organizative, planifikuese, të menaxhimit të kohës dhe prioriteteve;
 4. Mundësi shpërblimi bazuar në rezultatet e arritura nga studenti gjatë praktikës;
 5. Pajisja me kartën e besnikërisë “Happy” me kushtet preferenciale të punonjësve.

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta (cikli bachelor ose cikli master profesional/shkencor);
 2. Aftësi në përdorimin e paketës M. Office (MS Excel dhe Ms Outlook – në veçanti);
 3. Përvojë praktike me pajisjet e zyrës (printer/fotokopje/skaner, faks);
 4. Eksperiencë në menaxhimin e emailit, spreadsheets dhe database;
 5. Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal;
 6. I orientuar drejt përmbushjes së objektivave;

Të tjera: 

 • Angazhim javor, 4-6 orë në intervalin 08.30 – 17.00, në dakordësi me mentorin.
 • Adresa: Bulevardi Bajram Curri, ETC Business Center, kati 8, Tiranë

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Real Estate
Category: Office Coordinator
Company: Balfin Real Estate & Hospitality
Location: Tiranë