Internship - Marketing - Balfin Real Estate & Hospitality
Industry: Real Estate
Category: Marketing
Company: Balfin Real Estate & Hospitality
Location: Tiranë

Pozicioni:

Marketing Intern

Përshkrimi i kompanisë:

Balfin Real Estate and Hospitality është pjesë e BALFIN Group dhe mbulon shërbime shitje dhe marketing në fushën e real estate dhe shërbime akomoduese në industrinë e turizmit duke ofruar në treg një ekspertizë të nivelit të lartë.

Roli juaj:

 1. Të bëj follow-up detyrat që i përcaktohen skuadrës së marketing dhe të sigurohet që janë arritur afatet;
 2. Të mbaj minutat e takimeve që departamenti marketing organizon, të dërgoj këto minuta tek palët dhe të bëj follow-up;
 3. Të përformoj detyra të thjeshta të ngarkuara nga drejtuesi i departamentit dhe që kanë lidhje me marketing;
 4. Të përgatis materialet e nevojshme për mbledhjet e ndryshme që organizohen;
 5. Të suportojë në organizimin e mbledhjeve.

Përfitimet e studentit:

 1. Njohuri të reja rreth fushës së marketingut në sektorin e real estate;
 2. Të zhvillojë aftësi organizative dhe koordinuese në fushën e marketingut;
 3. Të kuptojë në thellësi se si funksionon një departament marketingu;
 4. Të aftësohet në profilin e marketingut për detyrat që i ngarkohen;
 5. Mundësi shpërblimi bazuar në rezultatet e arritura nga studenti;
 6. Pajisja me kartën “Happy” me kushtet preferenciale të punonjësve.

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta (preferohet Marketing, Shkenca Sociale, Gazetari – profile të ngjashme)
 2. Aftësi të mira organizative, të menaxhimit të prioriteteve, dhe të komunikimit me shkrim dhe verbal.

Të tjera: 

 • Angazhim javor, 4-6 orë në intervalin 08.30 – 17.00, në dakordësi me mentorin.
 • Adresa: Bulevardi Bajram Curri, ETC Business Center, kati 8, Tiranë

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Real Estate
Category: Marketing
Company: Balfin Real Estate & Hospitality
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Marketing
Company: Balfin Real Estate & Hospitality
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Marketing
Company: Balfin Real Estate & Hospitality
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Marketing
Company: Balfin Real Estate & Hospitality
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Marketing
Company: Balfin Real Estate & Hospitality
Location: Tiranë