Internship – Jumbo -Marketing - Marketing - Jumbo Albania
Industry: Retail
Category: Marketing
Company: Jumbo Albania
Location: Tiranë

Departamenti i Marketingut

Përshkrimi i kompanisë:

Kidzone shpk (përfaqësuesi zyrtar franchise i Jumbo në Shqipëri), është pjesë e Balfin Group, e specializuar në shitje me pakicë ku tregton në ambientet e tij artikuj të ndryshëm për fëmijë si lodra, dhurata, libra, kancelari, veshje, si dhe aksesorë të shumëllojshëm për shtëpinë tuaj.

Roli juaj: 

 1. Shkrimi i përmbajtjeve krijuese për social media dhe website;
 2. Kontrolli i materialeve promocionale/fushatave nga ana drejtshkrimore/gramatikore;
 3. Përgatitja e artikujve të marrëdhënive me publikun (PR) apo shkrimeve të tjera sipas nevojës;
 4. Ndihmon në analizimin e të dhënave të fushatave të marketingut, duke përfshirë rezultatet e fushatave, në mënyrë që të përmirësohen strategjitë dhe fushatat e ardhshme të marketingut.

Përfitimet:

 1. Kandidati përfiton përvojë profesionale në profilin e marketingut;
 2. Kandidati përfiton përvojë në kërkim dhe analizë informacioni;
 3. Kandidati përfiton njohuri dhe orientim nga staf me përvojë;
 4. Kandidati përfiton trajnime profesionale të brendshme pa pagesë;
 5. Kandidati ka mundësinë të krijojë kontakte profesionale;
 6. Kandidati pajiset me vërtetim në përfundim të praktikës;
 7. Kandidati vlerësohet për punësim bazuar në performancë.

Profili i kandidatit: 

 1. Student në Marketing, Administrim, Informatik, Ekonomi, etj. (profile të afërta);
 2. Njohuri të mira të gjuhës angleze (e shkruar dhe verbale);
 3. Aftësi të mira në përdorimin e paketës MS Office;
 4. Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
 5. Natyrë e organizuar dhe metodik.

Të tjera:

 1. Fleksibilitet me oraret gjatë orarit zyrtar të zyrave qëndrore (08.30- 17.00);
 2. Fleksibilitet për të punuar nga shtëpia;
 3. Fleksibilitet për të lëvizur në dyqane.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship – Jumbo -Marketing
Industry: Retail
Category: Marketing
Company: Jumbo Albania
Location: Tiranë
Internship – BREH – Market Research
Industry: Retail
Category: Marketing
Company: Jumbo Albania
Location: Tiranë