Internship - IT Networking - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: IT Networking
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

IT Networking Specialist Intern

Përshkrimi i kompanisë:

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale. 

Roli juaj:

 1. Përgjegjës për mirëmbajtjen e dosjeve të personelit;
 2. Suport në përgatitjen e kontratave të punës për të gjithë stafin;
 3. Suport në përgatitjen e raporteve të përditësuara në lidhje me stafin;
 4. Suport mbi përgatitjen e raporteve mbi Rezultatet e Vlerësimit të Performancës;
 5. Përgatitja e kontratave për BALFIN Card / Karta “Happy” për punonjësit;
 6. Suport në çështje administrative për nevoja të Departamentit të BNJ;

Përfitimet e studentit:

 1. Eksperincë me programe të ndryshme të BNJ;
 2. Eksperincë për mbajtjen e dokumentacionit të stafit;
 3. Njohje me praktikat e administrimit të sistemeve të informacionit;
 4. Krijimi i tabelave në excel dhe hedhje të dhënash në raporte të ndryshme;
 5. Pajisja me Kartën e Besnikërisë dhe Shpërblimit “Happy” për 1 vit.

Profili i kandidatit:

 1. Vijimi i studimeve të larta në Administrim Biznesi, Ekonomi, etj;
 2. Aftësi organizative dhe planifikuese për të manaxhuar kohën; 
 3. Njohuri dhe eksperiencë në paketën Office;
 4. Aftësi të mira komunikuese.

Të tjera:

 • Ditët e javës: E Hënë – E Premte; Orari 08.30 – 17.00 (me fleksibilitet sipas rastit);
 • Vendndodhja: Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, kati 11, Tiranë.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Investments
Category: IT Networking
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë