Internship – SPAR – Lawyer - Lawyer - SPAR Albania
Industry: Retail
Category: Lawyer
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë

Pozicioni: Asistant Lawyer

Kompania: SPAR Albania

 Përshkrimi i kompanisë:

SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve ushqimore me pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.

Roli juaj (detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 1. Ndjek kontratat aktuale dhe të reja të qirasë të Spar Albania.
 2. Ndjek kontratat e furnitorëve në departamentin e Blerjeve (përgatitja e draftit, dokumentacioni në dosjet përkatëse);
 3. Ndjek kontratat me departamentin e prokurimit.
 4. Monitoron faturat tatimore sipas njoftimeve vjetore.
 5. Detyra të tjera të ndihmës juridike të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë.

Përfitimet (përvoja/kompetencat që do të fitojë)

 1. mundësia për të punuar krah profesionistëve me përvoje
 2. mundësia për të zbatuar ne praktike njohuritë e fituara ne shkolle
 3. mundësia për të marre pjese ne takime pune javore/mujore te departamentit
 4. mundësia për tu zhvilluar dhe rritur profesionalisht

Profili i kandidatit (edukimi, kualifikimet, etj)

 1. Gjate studimeve ose i sapo diplomuar në Drejtësi, Juridik etj
 2. Aftësi te mira komunikuese verbale dhe me shkrim
 3. Njohuri të mira në paketën office dhe programe të tjera të lidhura me punën
 4. Të ketë iniciative dhe dëshirë për tu përfshire ne procese te ndryshme te punës;
 5. Njohuri të mira të gjuhës angleze

Të tjera (orari, turnet, etj – sipas rastit)

 1. Fleksibilitet: Orari i praktikës në përshtatje me orarin e studimeve.
 2. Vendndodhja: Zyra Qendrore e SPAR Albania, Selia Brunes Space, përballë TEG.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship – SPAR – Lawyer
Industry: Retail
Category: Lawyer
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë
Internship – Neptun – Legal
Industry: Retail
Category: Lawyer
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë