Internship- SPAR – HR - Human Resources - SPAR Albania
Industry: Retail
Category: Human Resources
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë

Pozicioni: Praktikant për marrëdhënien me punonjësit

Departamenti: Burimet Njerëzore

Kompania: SPAR Albania

Përshkrimi i kompanisë:

SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve ushqimore me pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.

Roli juaj:

 1. Të asistojë në plotësimin e dosjeve të stafit me dokumentat përkatëse;
 2. Të asistojë në hedhjen e të dhënave në sistem;
 3. Të plotësoje Databazën me të dhënat e kandidatëve;
 4. Të asistojë në mbajtjen e Listëprezencës së stafit;
 5. Të asistojë në menaxhimin e mungesave të stafit si: leje vjetore, raporte, etj.

Përfitimet:

 1. Eksperiencë e fituar në një kompani me standarte.
 2. Mundësia për të zbatuar në praktikë njohuritë e fituara në shkollë.
 3. Mundësia për të punuar krah profesionisteve me përvojë.
 4. Ambjent dinamik pune.
 5. Mundësi punësimi.

Profili i kandidatit:

 1. Student në Ciklin Bachelor ose Master.
 2. Aftësi shumë të mira komunikimi.

Të tjera:

 1. Fleksibilitet: Orari i praktikës në përshtatje me orarin e studimeve.
 2. Vendndodhja: Zyra Qendrore e SPAR Albania, Selia Brunes Space, përball TEG.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship – Jumbo – HR
Industry: Retail
Category: Human Resources
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë
Internship- SPAR – HR
Industry: Retail
Category: Human Resources
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë
Internship – Balfin Construction – HR
Industry: Retail
Category: Human Resources
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë
Internship- Neptun – HR
Industry: Retail
Category: Human Resources
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë
Internship – BAM – HR
Industry: Retail
Category: Human Resources
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë
Internship – ACREM – HR
Industry: Retail
Category: Human Resources
Company: SPAR Albania
Location: Tiranë