Internship - Maintenance - ACREM
Industry: Services
Category: Maintenance
Company: ACREM
Location: Tiranë

Përshkrimi i kompanisë:

ACREM është kompania që merret me menaxhimin e pasurive të paluajtshme të grupit Balfin, ku pjesë e të cilave janë edhe Qendrat Tregtare më të njohura në vend TEG & QTU.

ACREM është nje kompani lider me 15 vite eksperience në menaxhimin e pasurive të palujatshme kryesisht e specializuar në Qendrat Tregtare (TEG & QTU), nëpërmjet ofrimit të paketës së plotë të shërbimeve profesionale si: menaxhim, marketing, qeradhënie, konsulencë, shërbime operacionale, mirëmbajtje teknike, siguri fizike, etj,

Në portofolin e saj të menaxhimit tashmë prej 10 vitesh bëjnë pjesë gjithashtu edhe menaxhimi i rezidencave luksoze të banimit ku bëjnë pjesë 2 klientët: Rolling Hills Luxury Residences (Lundër) dhe Ambassador 3 (Tiranë), pasi ACREM është lider i certifikuar në menaxhimin e objekteve me shumë bashkëpronar.

Roli juaj:

 1. Të suportojë në ndjekjen e proceseve ditore të punimeve në zhvillimin e objektit dhe punimeve të mirëmbajtjes
 2. Të suportojë në mbajtjen e korenspodencave midis subjekteve / teknikës dhe palëve kontraktore
 3. Të suportojë në përpilimin e raporteve teknike
 4. Të suportojë në ndjekjen e procedurave të mirëmbajtjes
 5. Të suportojë në supervizimin e punimeve të realizuara nga kontraktorët / palët e treta
 6. Të suportojë në monitorimin e sistemeve të qendrës tregtare

Përfitimet:

 1. Njohuri shumë të mira në sistemet e domosdoshme në një objekt( sistemet jetike)
 2. Njihet me hapat e një projekti / procesi pune si në aspektin e një objekti te ri ashtu dhe në mirëmbajtje
 3. Mësimi i standarteve ndërkombëtare mbi sistemet elektrike, mekanike, sigurie
 4. Njihet me ngarkesen & prioritet ditore operative
 5. Në fund të periudhës bëhet një vlerësimin nga menaxheri përkatës mbi asimilimin e njohurive dhe vendosjen e tyre në praktik

Profili i kandidatit:

  1. Të jetë student i profileve Elektrike, Mekatronike, Mekanike, Inxhinieria e Ndërtimit, etj.
  1. Preferohet të ketë njohuri apo të ketë kryer kurse ekstra rreth profileve të mësipërme
  2. Të zotëroj gjuhën angleze
  3. Të ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim
  4. Të ketë aftësi të shkëlqyera në bashkëpunimin në grup
  5. Të jetë i aftë gjithashtu të punojë individualisht në mënyrë të pavarur

Të tjera:

 1. Vendndodhja e zyrës: Qendra Tregtare TEG, Lundër, Tiranë.
 2. Ndjekja e praktikës mësimore: 4-6 orë/ në ditë (6 orë do të jetë e preferueshme)
 3. Përcaktimi i orarit do të bëhet në varësi të nevojave të kompanisë dhe mundësisë së kandidatit
 4. Frekuentimi i praktikës: 5 ditë/javë
 5. Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Services
Category: Maintenance
Company: ACREM
Location: Tiranë