Internship - Finance - Milsped Albania
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë

Përshkrimi i kompanisë:

Milsped Albania është një kompani JV e Milsped Group dhe BALFIN Group të cilat paraqesin treg të përbashkët në tregun shqiptar në fushën e shërbimeve logjistike. Kompania operon qe prej Marsit 2014. Që nga fillimi, ajo ka zbatuar standarde të larta në të gjitha segmentet e biznesit të saj dhe drejtohet nga shembujt më të mirë të praktikës së Milsped Group.

Roli juaj:

 1. Bën regjistrime në sistemin financiar përfshirë shitjet dhe blerjet;
 2. Asiston në përgatitjen e librave të blerjes dhe shitjes;
 3. Asiston në përgatitjen e dokumentacionit në lidhje me procedurat bankare;
 4. Ndjek dokumentacionin në lidhje me departamentet e tjerë brenda kompanisë;
 5. Asiston në ndjekjen e kontratave në lidhje me kliente të ndryshëm;
 6. Detyra të tjera të përcaktuara nga eprori direkt;

Përfitimet:

 1. Njohuri të sistemit të fiskalizimit;
 2. Njohuri në përgatitjen e librave të shitjes dhe blerjes;
 3. Informacion mbi mënyrat e raportimit IFRS;
 4. Informacion mbi raportime të ndryshme si me grupin BALFIN ashtu edhe brenda kompanisë;
 5. Njohje e programit Navision;

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta bachelor ose master në fushën e ekonomisë, administrimit të biznesit, financës;
 2. Zotëron gjuhën angleze dhe paketën Microsoft Office në një nivel të kënaqshëm;
 3. I/e orientuar për të punuar në grup.

Të tjera: 

 1. Orari i punës do të dakordësohet me kandidatët;
 2. Vendndodhja: Zyrat Qendrore, Pazari i Ri.

Apply Now
Similar Job Openings
Intern
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë