Internship – BALFIN Group – Communications - Communications - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Communications
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Pozicioni:                        Internship
Departamenti:              Komunikim
Kompania:                     BALFIN sh.p.k
Vendndodhja:               Tiranë

 

Roli juaj

 1. Ndihmoni në krijimin dhe zhvillimin e përmbajtjes për kanale të ndryshme komunikimi duke përfshirë mediat sociale, faqet e internetit, gazetat dhe njoftimet për shtyp.
 2. Të kryeni kërkime mbi tendencat e industrisë, analizën e konkurrencës dhe demografinë e audiencës për të mbështetur strategjitë e komunikimit.
 3. Të ndihmojë në planifikimin dhe ekzekutimin e aktiviteteve.
 4. Bashkëpunoni me anëtarët e ekipit për të grumbulluar ide dhe për të kontribuar në projekte kreative.
 5. Të siguroni mbështetje administrative si organizimi i dosjeve, caktimi i takimeve dhe mbajtja e bazave të të dhënave të komunikimit. 
 6. Të qëndroni të përditësuar me tendencat dhe teknologjitë në zhvillim në fushat e komunikimit dhe marketingut.

Përfitimet

 1. Shtoni përvojë dhe vlerë në CV – në tuaj dhe krijoni avantazh në tregun e punës
 2. Keni mundësinë të njiheni me sisteme të mëdha IT
 3. Mundësia për të punuar pranë profesionistëve me përvojë
 4. Mundësia për të zbatuar në praktikë njohuritë e fituara në shkollë
 5. Potencial për një ofertë pune me kohë të plotë, bazuar në performancën tuaj.

Profili i kandidatit

 1. Aftësi të mira të punës në grup
 2. I motivuar
 3. Proaktiv
 4. Të vijojë studimet universitare në fushën e Marketingut ose të ngjashme.
 5. Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Të tjera

 1. Orari i Praktikës

Hënë – Premte: 4-6 orë


Apply Now
Similar Job Openings
Internship – BALFIN Group – Communications
Industry: Investments
Category: Communications
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë