Internship – BALFIN Group – IT - Information Technology - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Information Technology
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Pozicioni:                        Internship
Departamenti:              IT
Kompania:                     BALFIN sh.p.k
Vendndodhja:               Tiranë

Roli juaj

 1. Suport administrativ sipas nevojave të departamentit
 2. Jepni mendimet dhe kontributin tuaj në lidhje me produktet teknike dhe propozimin e klientit.
 3. Punoni drejtpërdrejt me Specialistët si krahu i tyre i djathtë në detyrat teknike

Përfitimet

 1. Shtoni përvojë dhe vlerë në CV – në tuaj dhe krijoni avantazh në tregun e punës
 2. Keni mundësinë të njiheni me sisteme të mëdha IT
 3. Mundësia për të punuar pranë profesionistëve me përvojë
 4. Mundësia për të zbatuar në praktikë njohuritë e fituara në shkollë
 5. Potencial për një ofertë pune me kohë të plotë, bazuar në performancën tuaj.

Profili i kandidatit

 1. Aftësi të mira të punës në grup
 2. I motivuar
 3. Proaktiv
 4. Të vijojë studimet universitare në fushën e Inxhinierisë Kompjuterike ose Inxhinieri Software-ike.

Të tjera

 1. Orari i Praktikës

Hënë – Premte: 4-6 orë


Apply Now
Similar Job Openings
Internship – BALFIN Group – IT
Industry: Investments
Category: Information Technology
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë