Internship – BALFIN Group – Archive - Archive - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Archive
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Pozicioni:                        Internship
Departamenti:              Arkiva
Kompania:                     BALFIN sh.p.k
Vendndodhja:               Tiranë

Roli juaj

 1. Të ndihmojë në rregullimin, përshkrimin dhe katalogimin e materialeve arkivore sipas standardeve të vendosura dhe praktikave më të mira.
 2. Ndihmon në ruajtjen e materialeve arkivore nëpërmjet trajtimit të duhur, ruajtjes dhe masave të kontrollit mjedisor.
 3. Bashkëpunon me arkivistët për të zhvilluar mjete ndihmëse, inventarë dhe mjete të tjera përshkruese për të përmirësuar aksesin në koleksion.
 4. Të asistojë në projektet e digjitalizimit për t’i vënë materialet arkivore të disponueshme në internet dhe për të kontribuar në krijimin dhe menaxhimin e meta të dhënave.
 5. Siguron mbështetje administrative si futja e të dhënave, mbajtja e shënimeve dhe mbajtja e bazave të të dhënave arkivore.
 6. Zbaton politikat dhe procedurat e vendosura për trajtimin e materialeve të ndjeshme dhe konfidenciale.

Përfitimet

 1. Shtoni përvojë dhe vlerë në CV – në tuaj dhe krijoni avantazh në tregun e punës
 2. Mundësia për të punuar pranë profesionistëve me përvojë
 3. Mundësia për të zbatuar në praktikë njohuritë e fituara në shkollë
 4. Potencial për një ofertë pune me kohë të plotë, bazuar në performancën tuaj.

Profili i kandidatit

 1. Aftësi të mira të punës në grup
 2. I motivuar
 3. Proaktiv

Të tjera

 1. Orari i Praktikës

Hënë – Premte: 4-6 orë


Apply Now
Similar Job Openings
Internship – BALFIN Group – Archive
Industry: Investments
Category: Archive
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë