Internship - International Transport - Milsped Albania
Industry: Services
Category: International Transport
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë

Pozicioni:

Specialist i Transportit Ndërkombëtar

Përshkrimi i kompanisë:

Milsped Albania është një kompani JV e Milsped Group dhe BALFIN Group të cilat paraqesin treg të përbashkët në tregun shqiptar në fushën e shërbimeve logjistike. Kompania operon qe prej Marsit 2014. Që nga fillimi, ajo ka zbatuar standarde të larta në të gjitha segmentet e biznesit të saj dhe drejtohet nga shembujt më të mirë të praktikës së Milsped Group.

Roli juaj:

 1. Asiston në organizimin e Transportit Ndërkombëtar Rrugor;
 2. Asiston në kontrollimit e dokumentacionit për nënkontraktorët;
 3. Asiston për kryerjen e njoftimeve për automjetet në pikat kufitare;
 4. Detyra të tjera të dakordësuara me Menaxherin e Departamentit;
 5. Krijon porositë dhe kontrollon realizimin e tyre.

Përfitimet:

 1. Njohuri mbi logjistikën ndërkombëtare;
 2. Njohuri të sistemit të brendshëm operacional;
 3. Aftësi për të menaxhuar stresin dhe punën në grup;
 4. Detyra të tjera të dakordësuara me menaxherin e departamentit;
 5. Bazuar në performancën tuaj në praktikë, mund të aplikohet shpërblim financiar.

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta bachelor ose master (preferohet profili i Logjistikës);
 2. Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe paketës Microsoft Office.

Të tjera: 

 1. Orari i punës do të dakordësohet me kandidatët;
 2. Vendndodhja: Zyrat Qendrore, Pazari i Ri.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Services
Category: International Transport
Company: Milsped Albania
Location: Tiranë