Intern - Small Business Section - Tirana Bank
Industry: Banking
Category: Small Business Section
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë

Pozicioni:

Small Business Section, Intern

Departamenti:

Small Business Section, Retail Department

Përshkrimi i kompanisë:

Tirana Bank është banka e parë me kapital tërësisht privat në Shqipëri, themeluar në vitin 1996 anëtare e Grupit BALFIN, e shtrirë në 32 degë në shumicën e qyteteve kryesore dhe zotëron një rrjet të gjerë ATM në të gjithë Shqipërinë. Ajo vazhdon të rritet dhe zgjerohet duke ruajtur me rigorozitet filozofinë e saj për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe për të qenë pararojë në ofrimin e produkteve të reja bankare në Shqipëri. Në Tirana Bank, kultura është produkt i vlerave dhe angazhimit të secilit prej nesh për të dhënë më të mirën, çdo ditë.

Në programin e internshipit, ne kërkojmë të krijojmë një përvojë kuptimplotë, shkëmbimi njohurish dhe përvojash ku pjesëmarrësit vlerësohen bazuar në aftësitë ndërpersonale dhe prezantimin e tyre.

Roli juaj:

 1. Përditësimi i bazës së të dhënave për biznesin nga QKB;
 2. Kontaktimi i klientëve të biznesit për prezantimin e produkteve/shërbimeve;
 3. Sipas adresës së klientit, njohja dhe orientimi me degën më të afërt të Tirana Bank;
 4. Ndjekja e procesit deri në hapjen e llogarisë bankare nga klienti;
 5. Përgatitja e raportit të ecurisë, sipas formatit të kërkuar;
 6. Raportimi javor mbi rezultatet e arritura.

Përfitimet e studentit:

 1. Zhvillimi i kompetencave të komunikimit dhe shitjes;
 2. Njohuri mbi produktet dhe shërbimet bankare për biznesin;
 3. Aftësim në përgatitjen e raporteve, sipas politikave dhe udhëzimeve të mentorit;
 4. Mundësi shpërblimi bazuar në rezultatet e arritura nga studenti gjatë praktikës;
 5. Pajisja me kartën e besnikërisë “Happy” me kushtet preferenciale të punonjësve.
 6. Mundësi punësimi bazuar në eksperiencën dhe rezultatet e studentit.

Profili i kandidatit:

 1. Aftësi të mira komunikuese;
 2. I gatshëm për të mësuar njohuri të reja;
 3. I orientuar drejt arritjes së rezultateve;
 4. I gatshëm të punojë në grup.

Të tjera:

 • Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj
 • Ditët dhe orari i praktikës: E hënë – E Premte, ora 09.00 – 13.00

Apply Now
Similar Job Openings
Intern
Industry: Banking
Category: Small Business Section
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë