Internship - Finance - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Finance Intern, BALFIN Group

Përshkrimi i kompanisë:

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale. 

Roli juaj:

 1. Asiston stafin e Departamentit të Financës në rakordime të balancave klient – furnitor;
 2. Asiston sipas nevojës për sistemim të dokumentacionit fizik justifikues për:
  • ditaret e veprimeve të moduleve arkë dhe bankë;
  • librat e shitjes dhe blerjeve me librat përkatës si dhe koordinimin për marrjen e dokumentacionit të nënshkruar nga palët;
 3. Suport në plotësimin e raporteve të ndryshme sipas nevojave të departamentit;
 4. Kontroll dhe organizim i dokumentacionit hard/soft copy të departamentit.

Përfitimet e studentit:

 1. Aftësim profesional në fushën e Financës;
 2. Zhvillimi i aftësive teknike të lidhura me profilin;
 3. Pajisja me Kartën e Besnikërisë dhe Shpërblimit “Happy” për 1 vit;
 4. Certifikatë vlerësimi në përfundim të programit të praktikës;
 5. Mundësi punësimi bazuar në performancë.

Profili i kandidatit:

 1. Vijimi i studimeve të larta në Financë/Administrim Biznesi;
 2. I motivuar për të kërkuar përgjigje dhe për të zhvilluar aftësi të reja;
 3. Preferohet njohës i gjuhës angleze.

Të tjera:

 • Ditët e javës: E Hënë – E Premte; Orari 08.30 – 17.00
 • Vendndodhja: Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, kati 11, Tiranë.

Apply Now
Similar Job Openings
Intern
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë
Internship
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë
Internship
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë
Internship
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë
Internship
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë
Internship
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë
Internship
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë
Internship
Industry: Investments
Category: Finance
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë