Internship - Finance - ACREM
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë

Finance Intern, ACREM (Albanian Commercial Real Estate Management)

Përshkrimi i kompanisë:

ACREM është kompania që merret me menaxhimin e pasurive të paluajtshme të grupit Balfin, ku pjesë e të cilave janë edhe Qendrat Tregtare më të njohura në vend TEG & QTU.

ACREM është nje kompani lider me 15 vite eksperience në menaxhimin e pasurive të palujatshme kryesisht e specializuar në Qendrat Tregtare (TEG & QTU), nëpërmjet ofrimit të paketës së plotë të shërbimeve profesionale si: menaxhim, marketing, qeradhënie, konsulencë, shërbime operacionale, mirëmbajtje teknike, siguri fizike, etj,

Në portofolin e saj të menaxhimit tashmë prej 10 vitesh bëjnë pjesë gjithashtu edhe menaxhimi i rezidencave luksoze të banimit ku bëjnë pjesë 2 klientët: Rolling Hills Luxury Residences (Lundër) dhe Ambassador 3 (Tiranë), pasi ACREM është lider i certifikuar në menaxhimin e objekteve me shumë bashkëpronar.

Roli juaj:

 1. Asiston në detyrat e përditshme të Departamentit të Financës;
 2. Kryen arkivimin e dokumentacionit;
 3. Asiston në hedhjen e regjistimin e faturave të blerjes si dhe në gjenerimin e faturave të shitjes në programet financiare;
 4. Asiston në rakordimin e kartelave klient/furnitor;
 5. Asiston në përgatitjen e analizave dhe raporteve financiare javore dhe mujore.

Përfitimet:

 1. Përfiton eksperiencë në profilin e financës;
 2. Njohja e programeve të Departamenit të Financës;
 3. Trajnime në lidhje me detyrat dhe proçeset financiare nga stafi me përvoje i departamentit;
 4. Mundësi punësimi bazuar në performancë;
 5. Referencë për kryerjen e praktikës. 

Profili i kandidatit:

 1. Të jetë student bachelor ose master në profilin Financë-Kontabilitet, Administrim Biznesi, etj;
 2. Njohuri të mira të fushës së financës dhe programeve kompjuterike;
 3. Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Të tjera:

 1. Vendndodhja e zyrës: Qendra Tregtare TEG, Lundër, Tiranë.
 2. Ndjekja e praktikës mësimore: 4-6 orë/ në ditë (6 orë do të jetë e preferueshme)
 3. Përcaktimi i orarit do të bëhet në varësi të nevojave të kompanisë dhe mundësisë së kandidatit
 4. Frekuentimi i praktikës: 5 ditë/javë
 5. Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj

Apply Now
Similar Job Openings
Intern
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë
Internship
Industry: Services
Category: Finance
Company: ACREM
Location: Tiranë