Internship - E-Commerce - Jumbo Albania
Industry: Retail
Category: E-Commerce
Company: Jumbo Albania
Location: QTU

E-Commerce Intern, KidZone (Jumbo)

Përshkrimi i kompanisë:

Kid Zone u bë pjesë e grupit BALFIN që vitin 2011, duke qenë përfaqesuesi zyrtar i Jumbos. Kompania jonë ka si aktivitet kryesor tregimin e produkteve të ndryshme si lodra, artikuj shkollorë, produkte për shtëpinë, dekorime si dhe produkte sezonale. Aktualisht Kid Zone (Jumbo), operon në 4 shtete të ndryshme: Shqipëri, Mal i Zi, Kosovë dhe Bosnjë.

Roli juaj: 

 1. Planifikimi dhe organizimi i shpërndarjes së produkteve në të gjitha shtetet ku Jumbo operon,
 2. Monitorimi i konsumit të karburantit dhe kilometrave; kostove të transportit;
 3. Organizimi i importeve, transportit të porosive brenda vendit;
 4. Hartimi dhe përditesimi i procedurave të departamentit;
 5. Organizimi dhe planifikimi i nevojave logjistike të HQ;
 6. Menaxhimi i magazinës qendrore.

Përfitimet:

 1. Aftësi analitike pasi ndjek problematikën e produktit që në hyrje dhe deri në zgjidhjen e problemit;
 2. Aftësi kontrolluese, pasi kontrollon në mënyrë të vazhdueshme çdo lëvizje të stokut;
 3. Menaxhimin e problematikave të ndryshme të produkteve;
 4. Të punuarit nën presion dhe bashkëpunimi në skuadër;
 5. Mundësi punësimi bazuar në arritjen e rezultateve;
 6. Çertifikatë vlerësimi në përfundim të praktikës.

Profili i kandidatit: 

 1. Vijimi i studimeve të larta bachelor;
 2. Aftësi të mira të përdorimit të PC;
 3. Aftësi të mira në komunikim.

Të tjera:

 1. Organizimi i punës: me dy turne.
 2. Orari sipas udhëzimeve të Supervizorit.
 3. Vendndodhja: Qendra Tregtare Univers (QTU)

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Retail
Category: E-Commerce
Company: Jumbo Albania
Location: QTU