Internship - Customer Experience and Development - Tirana Bank
Industry: Banking
Category: Customer Experience and Development
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë

Customer Experience and Development Intern, Tirana Bank

Përshkrimi i kompanisë:

Tirana Bank është banka e parë me kapital tërësisht privat në Shqipëri, themeluar në vitin 1996 anëtare e Grupit BALFIN, e shtrirë në 35 degë në shumicën e qyteteve kryesore dhe zotëron një rrjet të gjerë ATM në të gjithë Shqipërinë. Ajo vazhdon të rritet dhe zgjerohet duke ruajtur me rigorozitet filozofinë e saj për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe për të qenë pararojë në ofrimin e produkteve të reja bankare në Shqipëri. Në Tirana Bank, kultura është produkt i vlerave dhe angazhimit të secilit prej nesh për të dhënë më të mirën, çdo ditë.

Në programin e intershipit, ne kërkojmë të krijojmë një përvojë kuptimplotë, shkëmbimi njohurish dhe përvojash ku pjesëmarrësit vlerësohen bazuar në aftësitë ndërpersonale dhe prezantimin e tyre.

Roli juaj:

 1. Përgjegjës për komunikimin e fushatave marketing tek klientët potencial;
 2. Asiston specialistin e produkteve në menaxhimin e databazës së klientëve potencial;
 3. Menaxhon portofolin e klientëve potencial për rrjetin e degëve;
 4. Kujdeset për organizimin e takimeve dhe këshillimin financiar për klientët e portofolit;
 5. Kujdeset bashkarisht me ekipin për mbarëvajtjen e aktiviteteve të departamentit;
 6. Siguron mbështetje administrative për divizionin Retail sipas nevojës.

Përfitimet e studentit:

 1. Njohja me organizimin dhe funksionin e departamentit të zhvillimit të eksperinecës së klientit;
 2. Pjesëmarrje aktive në arritjen e objektivave të departamentit;
 3. Mundësia për të punuar pranë profesionistëve me përvojë;
 4. Shtoni përvojë dhe vlerë në CV-në tuaj dhe krijoni avantazh në tregun e punës;
 5. Pajisja me kartë besnikërie dhe shpërblimi “Happy” me afat 1 vit.

Profili i kandidatit:

 1. Aftësi shumë të mira komunikuese;
 2. Aftësi krijuese dhe i motivuar;
 3. Frymë bashkëpunimi dhe dëshirë për t’u angazhuar;
 4. Proaktiv.

Të tjera:

 • Afati i aplikimeve: 11 shtator 2022
 • Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj
 • Orari i praktikës: Fleksibël, minimalisht 20 orë në javë. Ditët dhe orari i angazhimit janë subjekt dakordësie me ekipin e punës.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Banking
Category: Customer Experience and Development
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë