Internship - Cost Engineer - ManeTCI
Industry: Real Estate
Category: Cost Engineer
Company: ManeTCI
Location: Tiranë

Pozicioni: Internship Inxhiner Kostoist

Përshkrimi i kompanisë:

Kompania Mane TCI, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, Mane TCI është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Roli juaj:

 1. Suport për hartimin/kontrollin e librezave të masave dhe situacioneve;
 2. Normimi i proceseve të punës për të nxjerrë normat përkatëse;
 3. Suport për hartimin e analizave teknike të çmimeve për zerat e rinj të punës;
 4. Suport për hartimin e preventivave të objekteve të planifikuara për ndërtim;
 5. Kontrolli i situacioneve mujore sipas kontratave të lidhura;
 6. Kryrja e matjeve për punimet e rifiniturave në terren;
 7. Suporton inxhinierin e disiplinës për proceset e punës;
 8. Detyra të tjera që mund t’i ngarkohen nga supervizori.

Përfitimet:

 1. Aftësim profesional nëpërmjet angazhimit në detyra konkrete;
 2. Njohje e detajuar e procesit kosto-preventinim në praktikë;
 3. Pjesëmarrje në takime pune dhe trajnime të brendshme;
 4. Pajisja me kartën e punonjësit “Happy” për zbritje;
 5. Ekspozim i lartë për mundësi punësimi.

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta në  Inxhinieri Ndërtimi
 2. Njohuri të paketës Office;
 3. Komunikim cilësor.

Të tjera: 

 1. Angazhim me kohë të plotë;
 2. Në varësi të nevojave, angazhim edhe të Shtunën.

Vendondodhja: Zyra Qendrore, Tiranë.

Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 1, kati 1, Tiranë


Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Real Estate
Category: Cost Engineer
Company: ManeTCI
Location: Tiranë