Internship - Communications - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Communications
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Communications Intern, BALFIN Group

Përshkrimi i kompanisë:

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

Roli juaj:

 1. Monitoron dhe mbështet zhvillimin e projekteve të përgjegjësisë sociale nga Grupi BALFIN;
 2. Kontribuon në përgatitjen e njoftimeve dhe publikimeve të brendshme, në përputhje me udhëzimet;
 3. Ofron suport në organizimin e aktiviteteve dhe eventeve si dhe në përgatitjen e artikujve për shtyp;
 4. Ndjek kalendarin e postimeve në media sociale të Grupit BALFIN, në përputhje me udhëzimet;
 5. Asiston sipas nevojës në projekte dhe programe të Departamentit të Komunikimit.

Përfitimet e studentit:

 1. Aftësim profesional në fushën e komunikimit, marketingut, CSR, etj.
 2. Zhvillimi i aftësive të komunikimit interpersonale dhe profesionale;
 3. Zhvillimi i aftësive teknike në përgatitjen e raporteve të ndryshme, etj;
 4. Pajisja me Kartën e Besnikërisë dhe Shpërblimit “Happy” për 1 vit;
 5. Certifikatë vlerësimi në përfundim të programit të praktikës.

Profili i kandidatit:

 1. Vijimi i studimeve të larta, Cikli Bachelor ose Master;
 2. Aftësi të forta në komunikim, vetëorganizim, dhe menaxhim kohe;
 3. Njohuri dhe eksperiencë në paketën Office;
 4. Aftësi të mira komunikuese.

Të tjera:

 • Ditët e javës: E Hënë – E Premte; 4-6 orë në ditë, në dakordësi me Supervizorin.
 • Vendndodhja: Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, kati 11, Tiranë.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Investments
Category: Communications
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë