Intern - Client Relations - Tirana Bank
Industry: Banking
Category: Client Relations
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë

Pozicioni:

Praktikant, Potential Clients Relationship Officer

Departamenti:

Customer Experience and Development, Retail Division

Përshkrimi i kompanisë:

Tirana Bank është banka e parë me kapital tërësisht privat në Shqipëri, themeluar në vitin 1996 anëtare e Grupit BALFIN, e shtrirë në 32 degë në shumicën e qyteteve kryesore dhe zotëron një rrjet të gjerë ATM në të gjithë Shqipërinë. Ajo vazhdon të rritet dhe zgjerohet duke ruajtur me rigorozitet filozofinë e saj për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe për të qenë pararojë në ofrimin e produkteve të reja bankare në Shqipëri. Në Tirana Bank, kultura është produkt i vlerave dhe angazhimit të secilit prej nesh për të dhënë më të mirën, çdo ditë.

Në programin e internshipit, ne kërkojmë të krijojmë një përvojë kuptimplotë, shkëmbimi njohurish dhe përvojash ku pjesëmarrësit vlerësohen bazuar në aftësitë ndërpersonale dhe prezantimin e tyre.

Roli juaj:

 1. Përgjegjës për komunikimin e fushatave marketing tek klientët potencial;
 2. Asiston në menaxhimin e bazës së të dhënave të klientëve potencial;
 3. Menaxhon portofolin e klientëve potencial për rrjetin e degëve të Tirana Bank;
 4. Kujdeset për organizimin e takimeve dhe këshillimin financiar për klientët e portofolit;
 5. Kujdeset bashkarisht me ekipin për mbarëvajtjen e aktiviteteve të departamentit;
 6. Siguron mbështetje administrative për divizionin Retail sipas nevojës.

Përfitimet e studentit:

 1. Mundësi për të ndërvepruar në një ambient dinamik;
 2. Njohje me organizimin dhe funksionin e departamentit;
 3. Mundësi për të përvetësuar aftësi organizative dhe komunikim efektiv;
 4. Shtoni përvojë në CV-në tuaj dhe krijoni avantazh në tregun e punës;
 5. Paketë trajnimi e diversifikuar, ndërtuar mbi module teorike dhe praktike;
 6. Tirana Bank Students Hub Onboarding, Banking in a nutshell; Career Development;
 7. Mundësi shpërblimi bazuar në rezultatet e arritura nga studenti gjatë praktikës;
 8. Pajisja me kartën e besnikërisë “Happy” me kushtet preferenciale të punonjësve.

Profili i kandidatit:

 1. Energjik, proaktiv dhe i motivuar;
 2. I/e aftë të tregojë etikë profesionale dhe angazhim;
 3. Aftësi shumë të mira ndërpersonale dhe komunikuese;
 4. Të vijojë studimet universitare në fushën e ekonomisë apo shkencave sociale.

Të tjera:

 • Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj
 • Orari i praktikës: Minimalisht 20 orë në javë.
 • Ditët dhe orari i angazhimit janë subjekt dakordësie me mentorin e programit/drejtuesin e praktikës.

Apply Now
Similar Job Openings
Intern
Industry: Banking
Category: Client Relations
Company: Tirana Bank
Location: Tiranë