- Civil Engineering - ManeTCI
Industry: Real Estate
Category: Civil Engineering
Company: ManeTCI
Location: Tiranë

Pozicioni:

Inxhinier Civil (Praktikant)

Përshkrimi i kompanisë:

Kompania Mane TCI, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, Mane TCI është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Roli juaj:

 1. Suportoni në monitorimin e zbatimit të punimeve;
 2. Kontribuoni në hartimin e raporteve për projektet në proces;
 3. Suportoni menaxherin e projektit për nevoja që lidhen me proceset e punës;
 4. Mundësoni informacion dhe kontrolloni dokumentacionin tekniko-ligjor në objekt;
 5. Suportoni në ndjekjen e zabtimit të punimeve dhe detyra të tjera sipas nevojës së supervizorit.

Përfitimet:

 1. Eksperiencë me projektet për disiplina të ndryshme;
 2. Njohja me elementët e një projekti që konsiderohet për zbatim;
 3. Njohja me dokumentacionin teknik të nevojshëm për projektet që zbatohen;
 4. Njohja me ciklin e plotë të fazave të zbatimit të punimeve dhe dokumentacinin tekniko-ligjor;
 5. Mundësi shpërblimi financiar bazuar në rezultatet e arritura nga studenti gjatë praktikës;
 6. Pajisja me kartën e besnikërisë “Happy” me kushtet preferenciale të punonjësve.

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta për Inxhinieri Ndërtimi, etj;
 2. I/e aftë për të punuar në skuadër; i/e përgjegjshëm; i/e vëmendshëm ndaj detajeve.

Të tjera: 

 1. Angazhim javor, 4-6 orë në intervalin 08.30 – 17.00, në dakordësi me mentorin.
 2. Adresa: Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 1, kati 1, Tiranë

Apply Now
Similar Job Openings
Industry: Real Estate
Category: Civil Engineering
Company: ManeTCI
Location: Tiranë