Internship – Balfin Construction – Inxhinier Civil - Civil Engineering - BALFIN Construction
Industry: Real Estate
Category: Civil Engineering
Company: BALFIN Construction
Location: Tiranë

Pozicioni: Inxhinier Civil (Praktikant)

Departamenti: Teknika

Përshkrimi i kompanisë:

Kompania BALFIN Construction, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, BALFIN Construction është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Roli juaj:

 1. Suporton në ndjekjen e zbatimit të punimeve
 2. Përgatitja e informacionit dhe kontrollit të dokumentacionit tekniko-ligjor në objekt
 3. Hartimi i raporteve në lidhje me projektet ne proçes
 4. Suporton menaxherin e projektit për proçeset e punës
 5. Detyra të tjera që mund ti ngarkohen nga supervizori

Përfitimet:

 1. Eksperiencë me projektet për disiplina të ndryshme;
 2. Njohja me elementët e një projekti që konsiderohet për zbatim;
 3. Njohja me dokumentacionin teknik të nevojshëm për projektet që zbatohen;
 4. Njohja me ciklin e plotë të fazave të zbatimit të punimeve dhe dokumentacinin tekniko-ligjor;
 5. Mundësia për të marrë pjesë në takime pune javore/mujore të departamentit;
 6. Pajisja me kartën e besnikërisë “Happy” me kushtet preferenciale të punonjësve.

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta për Inxhinieri Ndërtimi, etj;
 2. I/e aftë për të punuar në skuadër; i/e përgjegjshëm; i/e vëmendshëm ndaj detajeve.

Të tjera: 

 1. Angazhim javor, 4-6 orë në intervalin 08.30 – 17.00, në dakordësi me mentorin.
 2. Adresa: Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 1, kati 1, Tiranë

Apply Now
Similar Job Openings
Internship – Balfin Construction – Inxhinier Civil
Industry: Real Estate
Category: Civil Engineering
Company: BALFIN Construction
Location: Tiranë