Internship - Information Systems - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Information Systems
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Business Applications Support Intern

Përshkrimi i kompanisë:

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale. 

Roli juaj:

 1. Administron dhe konfiguron aplikacionet e biznesit;
 2. Krijon dhe administron profilet e përdoruesve në aplikacionet e biznesit; 
 3. Teston zhvillimet e reja ose ndryshimet në sistemet e përdorura nga shoqëritë e Grupit BALFIN;
 4. Përfshihet në implementimet e aplikacioneve të biznesit në shoqëritë e Grupit BALFIN; 
 5. Ndihmon dhe asiston Manaxherin e Aplikacioneve të Biznesit në projektet dhe/ose probleme ditore;
 6. Trajnon dhe suporton përdoruesit.

Përfitimet e studentit:

 1. Njohje me sisteme të ndryshme të teknologjise së informacionit;
 2. Njohje me praktikat e administrimit të sistemeve të informacionit;
 3. Njohuri të avancuara në  SQL Server (administration, querying);
 4. Mundësi për të aplikuar në praktikë njohuritë e marra në shkollë; 
 5. Pajisja me Kartën e Besnikërisë dhe Shpërblimit “Happy” për 1 vit.

Profili i kandidatit:

 1. Vijimi i studimeve të larta në Inxhinieri Kompjuterike, Inxhinieri Software, Informatikë Biznesi;
 2. Aftësi organizative dhe planifikuese për të manaxhuar kohën; 
 3. Iniciativë dhe aftësi për të ofruar ide të reja;
 4. Aftësi të mira komunikuese;

Të tjera:

 • Ditët e javës: E Hënë – E Premte; Orari 08.30 – 17.00.
 • Vendndodhja: Rr. Shkëlqim Fusha, Selite, Pallati “Matrix Konstruksion“, Kati 0 dhe +1, Tiranë.

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Investments
Category: Information Systems
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë