Internship - Architecture - Mane Development
Industry: Real Estate
Category: Architecture
Company: Mane Development
Location: Tiranë

Pozicioni: 

Arkitekt Intern, Departamenti Teknik

Përshkrimi i kompanisë:

Mane Development, pjesë e Grupit BALFIN, është një nga kompanitë kryesore investuese në zhvillimin e projekteve në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit. Historia jonë e suksesit përfshin zhvillimin e disa prej projekteve më të mëdha në Shqipëri dhe ripërcaktimin e zhvillimit të luksit në të gjithë vendin dhe rajonin. Portofoli ynë përfshin projekte prestigjioze rezidenciale, turistike, industriale dhe komerciale, si Green Coast Resort & Residences, Vala Mar Residences, Rolling Hills Luxury Residences, etj. Mane Development ka vendosur standardet e tregut duke përmirësuar ndjeshëm stilin e jetës në komunitet.

Roli juaj:

 1. Asiston në procesin e projektimit;
 2. Kontribuon në procesin e detajimit të projekt-idesë në projekt-zbatim;
 3. Kontribuon në plotësimin dhe materializimin e librarirsë së detajeve arkitektonike dhe teknologjike;
 4. Asiston në pozicionin e Arkitektit të Klientit.

Përfitimet:

 1. Krijon përvojë në harmonizimin e disiplinave të ndryshme në projektim;
 2. Njeh komponentët, fazat e zhvillimit dhe implementimit të një projekti arkitektonik;
 3. Përvojë në zbatimin e aspekteve ligjore dhe rregullatore të planifikimit dhe projektimit në vend;
 4. Aftësim në hartimin e një projekti zbatimi, të kuptuarin dhe të vizatuarin e detajeve arkitektonike;
 5. Zhvillon aftësinë e të punuarit në grup dhe të komunikimit me klientin;
 6. Mundësi shpërblimi, bazuar në eksperiencën gjatë praktikës.

Profili i kandidatit:

 1. Student në profilin e arkitekturës ose urbanistikës (viti i katërt ose i pestë);
 2. Njohuri shumë të mira të vizatimit teknik në CAD (preferohet REVIT);
 3. Eksperienca parapraktike në arkitekturë (e preferueshme);
 4. Vullnet për t’u përfshirë në proceset e projektimit;
 5. Të nxitet nga fryma e punës në skuadër.

Të tjera: 

 • Angazhimi javor: 5 ditë, 4-6 orë në ditë – në dakordësi me mentorin;

 


Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Real Estate
Category: Architecture
Company: Mane Development
Location: Tiranë