Internship - Finance - ManeTCI
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë

Finance Intern, ManeTCI

Përshkrimi i kompanisë:

Kompania Mane TCI, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, Mane TCI është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Roli juaj:

 1. Përgatit dhe asiston specialistin e thesarit me dosjet e arkis dhe bankës;
 2. Asiston në nxjerrjen e dokumentacionit dhe përgatitjen e tyre për audit;
 3. Asiston në nxjerrje informacionesh në excel
 4. Regjistron fatura blerjesh në sistem
 5. Përgatit dosjet e faturave të blerjes

Përfitimet:

 1. Mundësia për të punuar krah profesionistëve me përvojë;
 2. Mundësia për të zbatuar në praktike njohurite e fituara në shkollë;
 3. Mundësia për të marrë pjesë në takime pune javore/mujore të departamentit;
 4. Mundësia për tu zhvilluar dhe rritur profesionalisht;
 5. Mundësi për tu punësuar bazuar në performancë;
 6. Pajisja me kartën “Happy” me afat 12 muaj.

Profili i kandidatit:

 1. Vijon studimet e larta, bachelor ose master në Financë, etj;
 2. Aftësi të mira  komununikuese, verbale dhe me shkrim;
 3. Njohuri të mira në paketën office dhe programe të tjera të lidhura me punën;
 4. Të ketë iniciativë dhe dëshirë për tu përfshirë në procese të ndryshme të punës.

Të tjera: 

Vendndodhja: Zyra Qendrore, Tiranë

Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 1, kati 1, Tiranë


Apply Now
Similar Job Openings
Intern
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë
Internship
Industry: Real Estate
Category: Finance
Company: ManeTCI
Location: Tiranë